Home > Nieuws > Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind !

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind !

Vrijdag 22 April 2011

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind ! 

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind; “ Opleiden van ziekenhuis medewerkers is van primair belang. ”

“ Het opleiden van het medisch personeel in Muona, Malawi, is van strategisch belang, voor het Trinity Hospital en voor de hele regio. Naast de steun in materiële zin, geeft Passion for People steun in meer structurele zin door het opleiden van docenten verpleegkunde- en verloskunde. ”
Zo luidde één van de conclusies op basis waarvan Achmea Foundation tot haar besluit kwam om Passion for People gedurende DRIE jaar te steunen. Passion for People is enorm blij met deze donatie van Achmea Foundation

Deze donatie helpt ons om de opleiding tot docent verpleeg- en verloskunde in Muona te faciliteren voor maar liefst 3 jaar!!!! Het doel is dat men na deze opleiding dermate gekwalificeerd is, dat men daarna eigen mensen zal kunnen opleiden. Hiermee wordt het hospitaal enorm ondersteund en zal de situatie in het Trinity Hospital absoluut verbeteren.

In het eerste jaar werden voorts in nauw overleg met het ziekenhuis materialen ingekocht om efficiënt scholing te kunnen geven aan deze verpleegkundigen en verloskundigen in opleiding. Ook werd er gestart met de opleiding oogheelkunde. Tevens werden er in het eerste jaar 8 verpleegkundigen/verloskundigen geselecteerd die de docenten opleiding mogen gaan volgen. Deze opleiding duurt 2 jaar.

In het tweede jaar werd er een clinical officer geselecteerd die extern een prenatale echografiecursus ging volgen met als doel uiteindelijk deze kennis over te brengen op 5 collegae uit het Trinity Hospital. Zo leidt men elkaar op, en leert men van elkaar, wat de betrokkenheid onderling zal vergroten.

In het vervolgjaren zullen de eerder genoemde docenten-in opleiding hun opleiding voltooien en worden ingezet als docent op de school van het Trinity Hospital. Ook zal er een arts, die de externe opleiding oogheelkunde heeft gevolgd, twee clinical officers ter plaatse opleiden.

 

Nieuwsitems