Home > Nieuws > Echoapparaten goed ontvangen in het Trinity Hospital

Echoapparaten goed ontvangen in het Trinity Hospital

Dinsdag 08 Maart 2016

Enkele weken terug zijn twee echoapparaten, geschonken door het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal, in goede orde ontvangen en zijn reeds al enkele malen gebruikt. We kregen al heel snel een email vanuit Muona met het volgende bericht:

"The second set of equipment which missed last time was collected from Blantyre and was opened and assembled as per attached pictures.

Dr. Kizwa assembled the equipment and was very happy with it.  Thank you so much for this donation and we will keep you

up dated as the equipment is being used. 

Once again, thank you for this timely donation and greetings from us at Trinity Hospital 

With kind regards and best wishes,"

Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal, heel hartelijk dank voor uw gulle gift. Deze twee echoapparaten zijn bijzonder waardevol, gezien de nieuwe verloskliniek waar de bouw spoedig van start zal gaan.

Nieuwsitems