Home > Nieuws > Ondertekening van contract tussen Lions en Passion for People

Ondertekening van contract tussen Lions en Passion for People

Dinsdag 27 September 2016

Op 9 september vond het jaarlijkse golftoernooi van Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg plaats met een geweldige opbrengst die ook dit jaar - evenals vorig jaar - naar Passion for People gaat; met de aanvulling van Wilde Ganzen (zij hebben het bedrag wat de Lions in twee jaar hebben opgehaald met de helft vermeerderd) kunnen de plannen voor een verloskliniek nu verwezenlijkt worden.

Dit jaar nog zullen de plannen verder uitgewerkt gaan worden en worden alle vergunningen etc geregeld zodat begin volgend jaar na het regenseizoen gestart kan worden met de bouw.

Meer info volgt.

Nieuwsitems