Image-1
"Passion for People is een stichting die zich bezig houdt met de ondersteuning en verdere ontwikkeling van het Trinity Hospital Muona te Limbe, in het zuiden van het Afrikaans derde wereld land Malawi. Meer in het bijzonder op het terugdringen van de hoge sterftecijfers van kraamvrouwen en (ongeboren) jonge kinderen door het aanbrengen van structurele verbeteringen in de erbarmelijke omstandigheden van de huidige zorg. Focus op hulpmiddelen, opleidingen en infrastructuur. Helpt u mee?"

Passion for People


Recente nieuws

maart 24, 2024

Passion for People stuurt de vierde container naar Malawi!!!

Wauw…! Alweer heeft Passion for People een container naar Malawi kunnen sturen. Mede door hulp van verschillende donateurs hebben we een grote container helemaal vol weten […]
februari 20, 2024

“Dream it, Wish it, Do it!”

In augustus 2023 vertrok Tyla samen met Fay, voor 3 maanden richting Malawi om als verpleegkundige voor Passion For People vrijwilligerswerk te doen in het Trinity […]
november 13, 2023

Alweer een container naar Malawi…

Geweldig nieuws!!! Vorige week zaterdag is er voor de vierde keer een container verscheept naar Malawi! Dit keer met vijf verlosbedden, 6 laptops, rollators, 100 covers […]

Goed nieuws vanuit Malawi!

Vanuit Malawi is er fantastisch nieuws gekomen. Het dorpje Muona, waar het Trinity hospital is gelegen, is vrij van het Coronavirus. Niemand in het dorp heeft momenteel last van symptomen die wijzen op het Corona virus. Dit is op zich natuurlijk heuglijk nieuws.

Ook in het ziekenhuis zelf liggen momenteel geen patiënten met het ziektebeeld Covid19. Natuurlijk zijn ook wij hier als Passion for People erg blij mee, temeer daar we hoorden dat onze bijdrage in de vorm van een pakket hygiënemaatregelen en medicijnen tegen het Covid 19 een belangrijke meerwaarde is geweest in de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft het personeel van het Trinity hospital allen hun eerste vaccinatie gehad tegen het Covid 19 virus. Al met al zijn dit goede stappen om ook dit deel van Afrika te vrijwaren van dit dodelijke virus. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, in welke vorm dan ook, aan het mogelijk maken van deze hulpactie vanuit Passion for People willen we dan ook ontzettend bedanken.

Wij hopen ook in de toekomst op jullie te kunnen rekenen. Nogmaals ook vanuit het dorp Muona, Malawi, heel hartelijk dank

Wederom steunt Passion for People het Trinity Hospital in de strijd met Corona.

Wederom is er een dringend telefoontje vanuit Malawi bij onze Stichting terecht gekomen. “Het gaat hier niet goed”, was de strekking van het bericht, “binnen twee weken zijn er twee doden te betreuren onder het verplegend personeel en zijn er 13 personeelsleden ziek en in quarantaine”.

Hiermee is stichting Passion for People aan de slag gegaan en in samenspraak met het management gekeken wat we kunnen doen om deze catastrofe enigszins tegen te gaan. We kwamen al snel tot de conclusie dat we alleen nu kunnen helpen door rekeningen te betalen die vooral beschermend materiaal en medicijnen bevatten en in Blantyre gekocht kunnen worden. Het gaat hier wederom om een, zeker voor een Stichting als Passion for People, hoog bedrag van 18500 euro. Laten we echt hopen dat een en ander een positief effect heeft op deze pandemie die nu ook het dorpje Muona, waar het Trinity Hopsital gevestigd is, aangedaan heeft.

Het verplegend personeel durft zonder bescherming nagenoeg geen COVID patiënten te verzorgen, wat heel begrijpelijk is. Het 5 uur rijden van Muona gelegen Blantyre is overvol en neemt geen patiënten meer aan. Er zijn geen andere mogelijkheden om patiënten te beademen indien nodig...... Help deze inwoners, verplegend personeel en het management van dit hospital door een verschrikkelijke tijd heen. De nood is nu hoog.....

Help ons om verdere uitbereiding van deze COVID pandemie tegen te gaan door een donatie te doen. Op deze site vindt u mogelijkheden hoe u kan doneren...Namens alle inwoners van Muona, dank voor het lezen van dit bericht.

Help Passion for People met de oneerlijke strijd tegen het Covid 19 virus.

In Malawi heerst momenteel een oneerlijke strijd tegen het Covid virus, waar het Gouverment de vrees heeft uitgesproken dat er wanneer niets gedaan wordt aan bestrijding of behandeling van het Covid 19 virus er naar waarschijnlijkheid 50000 doden zullen vallen.

Momenteel zijn er nog relatief weinig patiënten bekend in Malawi met een besmetting van het Covid 19 virus, ook natuurlijk vanwege de geringe mate van testen maar de onwetendheid met de meeste mensen, waarbij de bereikbaarheid natuurlijk een grote rol speelt , zal het aantal besmettingen fors doen oplopen.

Wanneer het aantal besmetting oploopt zullen de hospitals absoluut niet zijn opgewassen tegen deze stroom van patiënten en zullen zij heel snel tot triage moeten overgaan. Zij beschikken niet, zoals in Nederland, aan de mogelijkheid om het beddenaantal uit te bereiden laat staan het aantal verpleegkundige te vermeerderen.

Laten we proberen om in ieder geval de beschermende maatregelen tegen dit verschrikkelijk virus te optimaliseren, voor zover als mogelijk.
Passion for People probeert hierin het Trinity Hospital te helpen door de aankopen financieel te ondersteunen en ieder in het hospital een training aan te bieden hoe om te gaan met het Covid 19 binnen en buiten het ziekenhuis.

Passion for People kan dat niet alleen en wij vragen u dan ook om ons te helpen. Help ons om dit ziekenhuis deze werkelijk bizarre tijd zo goed als mogelijk door te komen door een financiële bijdrage te doneren!

Passion for People bestaat 10 jaar

In 2010 is Passion for People gestart als Stichting. Op 3 juni 2010 heeft de notaris Passion for People ingeschreven bij het KvK. Doel van de stichting is het ondersteunen en verder ontwikkelen van het Trinity Hospital in Muona (Malawi) met een speciale focus op verbeterde zorg voor moeder en kind.

De afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd. Passion for People heeft containers vol goederen en ziekhuisapparatuur geleverd aan Trinity Hospital. We hebben geholpen bij de aanleg van onmisbare infrastructuur en ingrijpende renovaties van delen van het ziekenhuis. We hebben bijgedragen aan het opleiden van een flink aantal van de professionals die nu nog steeds van onschatbare waarde zijn voor het ziekenhuis en haar patiënten. Ook heeft Passion for People er een hele nieuwe verloskliniek laten bouwen en inrichten die inmiddels volop in gebruik is.

Met het bouwen van deze verloskliniek met 4 nieuwe verloskamers heeft Stichting Passion for People in 2017 zelfs de prestigieuze “Gouden Gans” gewonnen, uitgereikt door de Wilde Ganzen.

Dankzij de vele vrienden van Passion for People, waaronder familieleden, kennissen, scholen, maar zeker ook de verschillende serviceclubs en bedrijven uit de regio hebben wij het verschil kunnen maken in Muona, Malawi. Uw steun is en blijft onmisbaar!

De afgelopen 10 jaar hebben we gesteund op Nederlandse vrijwilligers en de gedrevenheid van management en personeel van het Trinity Hospital in Malawi. Ondanks de constante dreiging van overstromingen, de zeer lage lonen en oogsten die keer op keer verloren gaan, blijven deze Malawianen positief. Zelfs onder de meest erbarmelijke omstandigheden maken zij zich dag in dag uit hard voor de best mogelijke zorg voor zo’n 150.000 mensen die zij bedienen vanuit Trinity Hospital.

Nog steeds gaan er in Malawi te veel kinderen en moeders dood onder onmenselijke omstandigheden. U kunt deze mensen laten zien dat ze er niet alleen voorstaan. Samen kunnen wij het gebrek aan medische apparatuur, hygiëne en medicijnen tegen gaan. Met uw hulp en steun kan Passion for People haar doelen blijven nastreven en dit werk blijven doen.

Dus geef om leven. Want samen maken wij het verschil!
Vriendelijke groet,
Voorzitter Frits Rasing

Felicitatie vanuit Malawi, ter gelegenheid van 10 jarig bestaan van Passion for People.

Giften en donaties