"Passion for People is een stichting die zich bezig houdt met de ondersteuning en verdere ontwikkeling van het Trinity Hospital Muona te Limbe, in het zuiden van het Afrikaans derde wereld land Malawi. Meer in het bijzonder op het terugdringen van de hoge sterftecijfers van kraamvrouwen en (ongeboren) jonge kinderen door het aanbrengen van structurele verbeteringen in de erbarmelijke omstandigheden van de huidige zorg. Focus op hulpmiddelen, opleidingen en infrastructuur. Helpt u mee?"

Passion for People

Donatie afscheid Hanneke Berben


Terwijl Hanneke een passend afscheid heeft gekregen op het ROC heeft haar geste om donaties aan Passion for People te schenken zowel op het ROC als wel in Malawi zelf veel impact gehad.

Op initiatief van de directeur van het Trinity Hospital William Allen is een befaamde houtsnijwerker aan het werk gezet om een bijzonder aandenken te maken voor Hanneke. Hiermee geeft William heel duidelijk aan hoe blij ze zijn met dit initiatief om cadeaus en andere schenkingen om te zetten in giften ten behoeve van de verbouw voor de pré- en postnatale zorg binnen het Trinity Hospital.

Binnen het ROC-Nijmegen werd al snel duidelijk waar Hanneke haar schenkingen aan wilde besteden. Naast het enorme bedrag van € 1287,50 wat we geschonken hebben gekregen hebben we vaak het verhaal kunnen vertellen aan ieder die geïnteresseerd was in dit project.

We zijn weer verder op weg om de pré- en postnatale zorg te verbeteren door een nieuw gebouw te bouwen die qua hygiëne en voorzieningen het Hospital, met een verzorgingsgebied van 250.000 inwoners, voorziet om in de aankomende 60 jaar op aanvaardbaar niveau verloskunde te bedrijven.

Nogmaals namens Hanneke en heel veel moeders met hun gezin vanuit Malawi heel hartelijk dank voor uw gulle gift.

Giften en donaties


Nieuws


oktober 17, 2019

April 2019 Sponsorloop van klas 1HAA Elzendaalcollege groot succes

In april 2019 werd in het Weijerpark in Boxmeer, een mooie en uitdagende sponsorloop georganiseerd. Klas 1HAA liep voor Passion for People een prachtig bedrag van […]
oktober 14, 2019

Delegatie van Wilde Ganzen bezoekt Muona ziekenhuis

‘We komen jullie ophalen met de ambulance op het vliegveld’, horen we vlak voor vertrek naar Malawi. Ambulance stribbelen we tegen? Die is nodig voor patiënten, […]
juli 24, 2019

Donatie afscheid Hanneke Berben

Donatie afscheid Hanneke Berben Passion for People is een stichting die zich bezig houdt met de ondersteuning en verdere ontwikkeling van het Trinity Hospital Muona te […]