Malawi

Het land Malawi

Malawi, het warme hart van Afrika, wordt niet alleen geroemd om de mooie natuur en het prachtige meer, maar vooral om de warme vriendelijke mensen. Malawi is verder één van de veiligste landen van Afrika. Maar Malawi is helaas ook één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch.

Daaroverheen is de AIDS-epidemie gekomen. Die heeft een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie weggevaagd. Bescheiden lichtpuntjes zijn er ook. Zo is vooruitgang gemaakt wat betreft de distributie van AIDS-remmende middelen.

Ook worden er met een zeker succes pogingen gedaan om Malawi als toeristische bestemming op de kaart te zetten. Vooral populair zijn de uitzonderlijke vogelpopulatie, het Malawimeer, the Elephant marches en de ongerepte safarigebieden.

Daarnaast zijn hulpverleners steeds meer bezig met duurzame hulp: niet (alleen) voedsel, maar ook educatie van de lokale bevolking inzake voedselvoorziening en ziektepreventie. De cijfers spreken boekdelen. In het WHO in Genève zijn cijfers bekend waarin Malawi 2x zoveel sterfte dan in andere Afrikaanse landen kent onder moeders, die net voor, tijdens of net na de geboorte van hun kind overlijden. In het zuiden zijn de cijfers nog eens dubbel zo hoog als in het noorden van het land. Ook de kindersterfte in Malawi is desastreus!

Malawi, het warme hart van Afrika, wordt niet alleen geroemd om de mooie natuur en het prachtige meer, maar vooral om de warme vriendelijke mensen. Malawi is verder één van de veiligste landen van Afrika. Maar Malawi is helaas ook één van de armste landen ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking maken de economische situatie dramatisch.