OPLEIDINGEN


Passion for Peolple wil niet alleen kijken naar de directe behoefte aan apparatuur en verpleegmiddelen maar wil zeker stellen dat ook in de toekomst verantwoorde zorg geboden kan worden door deskundige medewerkers binnen het ziekenhuis. Zo hebben wij reeds diverse opleidingen met steun van soms grote sponsors kunnen verwezenlijken, zoals opleidingen op gebied van verloskunde, oogheelkunde – zeer veel gevallen van glaucoma - en echografie en diagnose van baarmoederhalskanker.

Het is voor ons van het grootste belang dat ook in de toekomst met name verloskundigen opgeleid kunnen worden en dat er op professionele wijze gewerkt kan worden met de beschikbare apparatuur.

Een voorbeeld vormen geleverde couveuses, geschonken door een Nederlands ziekenhuis, waarmee men nauwelijks verantwoord kon werken omdat de kennis ontbrak. Des te belangrijker dus om ook op dit soort gebieden de betrokkenen opleidingen te bieden en om mensen te laten opleiden die in dit buitengebied anderen weer kunnen opleiden.

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank
Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind!

Lees meer