Home > Projecten > OPLEIDINGEN

OPLEIDINGEN

Passion for Peolple wil niet alleen kijken naar de directe behoefte aan apparatuur en verpleegmiddelen maar wil zeker stellen dat ook in de toekomst verantwoorde zorg geboden kan worden door deskundige medewerkers binnen het ziekenhuis. Zo hebben wij reeds diverse opleidingen met steun van soms grote sponsors  kunnen verwezenlijken, zoals opleidingen op gebied van verloskunde, oogheelkunde – zeer veel gevallen van glaucoma - en echografie en diagnose van baarmoederhalskanker.

Het is voor ons van het grootste belang dat ook in de toekomst met name verloskundigen opgeleid kunnen worden en dat er op professionele wijze gewerkt kan worden met de beschikbare apparatuur.

Een voorbeeld vormen geleverde couveuses, geschonken door een Nederlands ziekenhuis, waarmee men nauwelijks verantwoord kon werken omdat de kennis ontbrak.  Des te belangrijker dus om ook op dit soort gebieden de betrokkenen opleidingen te bieden en om mensen te laten opleiden die in dit buitengebied anderen weer kunnen opleiden.

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind !

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind !

Het opleiden van het medisch personeel in Muona, Malawi, is van strategisch belang, voor het Trinity Hospital en voor de hele regio. Naast de steun in materiële zin, geeft Passion for People steun in meer structurele zin door het doen opleiden van docenten verpleegkunde- en verloskunde.