GIFTEN EN DONATIES


Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een gift overmaken naar bankrekening Rabobank Boxmeer 1190 42 835 ten name van “Passion for People”.

IBAN/SEPA Nummer: NL80RABO0119042835
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: Rabobank

Passion for People heeft een ANBI status waardoor giften/donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI Status

Sinds 4 juni 2010 staat stichting “Passion for People” in de lijst met Goede Doelen, die door de Belastingdienst wordt opgesteld. Deze Goede Doelen worden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het verkrijgen van de zogenaamde ANBI aanstelling betekent dat stichting “Passion for People” gezien mag worden als volwassen en eerlijke instelling met een goede transparantie. Hiermee wordt bekrachtigd dat stichting “Passion for People” al het sponsor- en donatiegeld voor 100 procent besteedt aan de organisatiedoelstelling. Door de status van Algemeen Nut Beogende Instelling zijn alle giften aan stichting “Passion for People” aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Uw kans om het verschil te maken!

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank