MAAKT UW EURO EEN VERSCHIL?


Iedere Euro is er een. Helemaal als het gaat om een uitgave waarvan het resultaat niet direct tastbaar is. Passion for People is een stichting die transparant te werk gaat met haar inkomsten en uitgaven. Om dit te bekrachtigen heeft de heer Rob Baltussen, Internationaal gezondheidseconoom aan het NICHE (Nijmegen Centre for Health Systems Research and Education) van het RadboudMC, aangeboden om kostenloos een volledige studie te wijten aan de accountibility van uw donaties en giften. Lees hieronder zijn verhaal en overtuig uzelf ervan dat iedere Euro een verschil kan maken.
Passion for People is een bewonderingswaardig initiatief om de moeder en kindzorg in het Trinity-ziekenhuis te verbeteren. Ziekenhuizen in landen als Malawi hebben te maken met een keur aan problemen: weinig financiële middelen, een tekort aan goed getrainde medische staf, slechte apparatuur – dit heeft natuurlijk zijn invloed op de kwaliteit van de geboden zorg. In mijn functie als internationaal gezondheidseconoom aan het UMC St Radboud verricht ik onderzoek naar het functioneren van ziekenhuizen in, veelal, Afrikaanse landen. Ik zie daar dat mensen ziekenhuizen zo lang mogelijk proberen te mijden – “in ziekenhuizen gaan immers veel mensen dood”.

Deze Afrikaanse logica is pas goed te begrijpen als je ziet hoe slecht de kwaliteit van de geboden zorg soms is. En je kan het de ziekenhuizen niet kwalijk nemen – er is vaak sprake van een vicieuze cirkel: een ziekenhuis kan niet beter dan kwalitatief arme zorg aanbieden; patiënten erkennen dat en zoeken veelal hulp bij bijvoorbeeld (goedkopere) traditionele geneesheren; door de lage patiënten-aantallen komt er weinig geld binnen en kan het ziekenhuis het niveau moeilijk weer opvijzelen. Passion for People kan deze vicieuze cirkel doorbreken door flink te investeren in het ziekenhuis – hopelijk trekt dat meer patiënten en meer inkomsten aan.
Daarnaast treft me in Afrikaanse landen veelal de wilskracht van mensen om zorg in hun land te verbeteren, maar tegelijkertijd, helaas, ook de kwetsbaarheid van deze initiatieven. Een ziekenhuis in Burkina Faso schafte bijvoorbeeld een ambulance aan, maar al snel werd hieruit stelselmatig de brandstof gestolen. Daarop werd de regel ingesteld dat, alvorens de ambulance uitrukt, patiënten (of hun familie) deze brandstof eerst moeten kopen– het mag duidelijk zijn wat betekent voor de aanreistijd. De verbetering van beleid en management in de zorg lijkt dan ook erg belangrijk. Samen met Passion for People wil ik evalueren hoe en in hoeverre uw gedoneerde gelden een verschil maken voor moeders en kinderen in Trinity hospital. De studie zal op eigen kosten uitgevoerd worden door een student, en bestaan uit een voormeting nu en een nameting over enkele jaren. Ik hou u op de hoogte.

Dr. Rob Baltussen
Internationaal gezondheidseconoom
NICHE (Nijmegen Centre for Health Systems Research and Education)
UMC St Radboud

www.niche1.nl

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank