PROJECTEN


Passion for People gelooft als stichting in het recht op een gezonde toekomst voor ieder kind c.q. iedere pasgeborene ook in landen als Malawi, waar de overlevingskansen van baby’s en jonge kinderen beperkt zijn en de sterfte van kraamvrouwen tot de hoogste ter wereld behoort.

We kunnen de grote problemen op dit gebied niet oplossen maar wij zijn van mening dat we een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan een grotere overlevingskans en een gezondere toekomst van vooral moeders en kinderen.

Passion for People wil ondersteuning bieden in de eerste plaats aan het Trinity hospital in Muona, Malawi, en het niveau van de zorg daar structureel verbeteren, zowel in de vorm van het verstrekken van de benodigde goederen/apparatuur als door het meer structureel faciliteren van goede opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen en waar nodig andere disciplines binnen het ziekenhuis en het verzorgen van een werkbare hygiënische ziekenhuisomgeving. Dit om een bereikbare gezondheidszorg van behoorlijk niveau met de benodigde apparatuur en kennis te creëren.

Het behoud van focus en aanbrengen van structuur in de hulpvoorziening aan het Trinity Hospital in Muona Malawi vormen een must. De drie speerpunten; goederen, infrastructuur en opleidingen dragen sterk bij aan de verwezenlijking van onze doelstelling.

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank