INFRASTRUCTUUR


Het is uitermate belangrijk dat het Trinity ziekenhuis beschikt over de juiste apparatuur en verpleegmiddelen om patiënten en met name moeder en kind goed te kunnen behandelen en verzorgen. Toch is het zeker zo belangrijk dat het ziekenhuis beschikt over de juiste infrastructuur, meer in het bijzonder behandelruimtes die hygiënisch zijn en een goede behandeling waarborgen.

Daarom heeft Passion for People in nauw overleg met de ziekenhuisdirectie besloten 3 bouw- projecten aan te pakken, te weten een goed geoutilleerde verlosafdeling – simpel maar doelmatig -, een afdeling voor de behandeling van ondervoede kinderen en enkele buitenposten voor een eerste diagnose en doorverwijzing – soort huisartsenposten – in het buitengebied.

Dit alles kost veel geld, maar wij hebben een Nederlandse deskundige ter plaatse gevonden die ons helpt met het maken van de bouwplannen en het bestek, met de begroting en uiteindelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Inmiddels is in 2015 de bouw van de kinderkliniek ter behandeling van ondervoede kinderen afgerond en is de kliniek officieel geopend - zie o.a. Nieuws.

Voor 2016 staat de start van de bouw van de verloskliniek op het programma. Verlosbedden en couveuses voor de nieuwe verloskliniek zijn via Passion for People reeds geleverd. Dus geen bevallingen meer op een matje op de vloer in de hitte maar in een schone en verantwoorde omgeving

De ten uitvoerlegging van de plannen is mede afhankelijk van donateurs die de bouwprojecten willen ondersteunen. Inmiddels heeft de Lions Land van Cuijk en Noord-Limburg de financiële ondersteuning van de bouw van de nieuwe verloskliniek toegezegd, maar ook voor de inrichting zijn financiën nodig.

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank
Kinderkliniek (Nutrition Rehabilitation Unit) gereed en geopend

Lees meer
De Lions leden kozen een nieuw goede doelen project in hun vergadering.

Lees meer