Home > Projecten > INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

Het is uitermate belangrijk dat het Trinity ziekenhuis beschikt over de juiste apparatuur en verpleegmiddelen om patiënten en met name moeder en kind goed te kunnen behandelen en verzorgen. Toch is het zeker zo belangrijk dat  het ziekenhuis beschikt over de juiste infrastructuur, meer in het bijzonder behandelruimtes die hygiënisch zijn en een goede behandeling waarborgen.

Daarom heeft Passion for People in nauw overleg met de ziekenhuisdirectie besloten 3 bouw- projecten aan te pakken, te weten een goed geoutilleerde verlosafdeling – simpel maar doelmatig -, een afdeling voor de behandeling van ondervoede kinderen en enkele buitenposten voor een eerste diagnose en doorverwijzing – soort huisartsenposten – in het buitengebied.

Dit alles kost veel geld, maar wij hebben een Nederlandse deskundige ter plaatse gevonden die ons helpt met het maken van de bouwplannen en het bestek, met de begroting en uiteindelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden.

Inmiddels is in 2015 de bouw van de kinderkliniek ter behandeling van ondervoede kinderen afgerond en is de kliniek officieel geopend - zie o.a. Nieuws.

Voor 2016 staat de start van de bouw van de verloskliniek op het programma. Verlosbedden en couveuses voor de nieuwe verloskliniek zijn via Passion for People reeds geleverd. Dus geen bevallingen meer op een matje op de vloer in de hitte maar in een schone en verantwoorde omgeving

De ten uitvoerlegging van de plannen is mede afhankelijk van donateurs die de bouwprojecten willen ondersteunen. Inmiddels heeft de Lions Land van Cuijk en Noord-Limburg de financiële ondersteuning van de bouw van de nieuwe verloskliniek toegezegd, maar ook voor de inrichting zijn financiën nodig.

Kinderkliniek (Nutrition Rehabilitation Unit) gereed en geopend

Kinderkliniek (Nutrition Rehabilitation Unit) gereed en geopend

Kinderkliniek (Nutrition Rehabilitation Unit) gereed en geopend

De lang gekoesterde wens om in Muona een kinderkliniek te (laten) bouwen is mede door de vele donaties nu verwezenlijkt; de kliniek werd op 25 november 2015 officieel opgeleverd en geopend.

Het gebouw is uiterst praktisch met goede ventilatie en warmtewering. (klik op de foto voor verdere info)

Bouw van een nieuwe verloskliniek met  4 verloskamers

Bouw van een nieuwe verloskliniek met 4 verloskamers

De Lions leden kozen een nieuw goede doelen project in hun vergadering. (klik op de foto voor verdere info)