Home > Passion for People

Passion for People

Passion for People is een stichting die bestaat uit drie enthousiaste bestuursleden en een groeiende groep vrijwilligers. Zij dragen verbetering van de gezondheidszorg in Malawi een warm hart toe. 

Het ontstaan

De eerste kennismaking met het Trinity hospital was in 2008. Het Hospital is gelegen in het armste district van Malawi, wat weer één van de armste landen ter wereld is. Hans Baltussen, op dat moment op zoek naar stage plaatsen voor zijn derdejaars ROC studenten werd vooral gegrepen door de armoedige staat van apparatuur! Daarnaast was hij onder de indruk van de grote groep gemotiveerde medewerkers die met zeer beperkte middelen hun uiterste best deden om verantwoorde medische hulp te verlenen, hetgeen nauwelijks mogelijk was. Het Trinity ziekenhuis bestrijkt een district met ruim 250.000 inwoners. Ter vergelijking: het ziekenhuis telt plusminus 220 bedden! Gedurende het zoeken naar stageplaatsen en in de periode daarna is er een relatie met het ziekenhuis en de lokale bevolking opgebouwd. Dit contact werd de basis voor de vorming van onze stichting.

Al snel was duidelijk dat financiele ondersteuning nodig was. Temeer daar er vanuit de overheid en de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, die in 1960 het hospital hadden opgezet, steeds minder financiële ondersteuning kwam, waardoor het ziekenhuis in de problemen dreigde te komen. Samen met Geert Driessen en Paul van der Mark werd, met ondersteuning van de Rotary voor het land van Cuijk, de stichting “Passion for People” een feit.

We hebben inmiddles reeds enkele containers met medische materialen naar het ziekenhuis gezonden en opleidingen gefaciliteerd dankzij de steun van diverse kanten. Maar er is meer nodig voor het voortbestaan van het Trinity Hospital in Malawi.

Bestuur Stichting

“Passion for People” heeft een bestuur van momenteel twee leden, te weten Hans Baltussen en Han Knol (voorzitter). Daarnaast houdt een groep vrijwilligers zich bezig met het opzetten van acties, sponsorprojecten en inzameling van apparatuur om het Trinity Hospital te voorzien van de middelen die nodig zijn. Het belangrijkste doel van de stichting is om een steentje bij te dragen aan een betere gezondheidszorg in Malawi, met een duidelijke focus op moeder en kind.

Hans Baltussen 

Heeft al 36 jaar ervaring in de gezondheidszorg. Hij werkt alweer jaren als verpleegkundige op de Intensive Care en is docent op afdeling Zorg en Welzijn van het ROC in Nijmegen. Door zijn reis op zoek naar stageplaatsen voor zijn studenten afdeling Zorg en Welzijn is hij terecht gekomen in Malawi. Dit heeft hem in 2010 doen besluiten tot het opzetten van de stichting “Passion for People”.

Han Knol (voorzitter)

Reeds tientallen jaren actief in het bedrijfsleven, leiding gevend aan succesvolle bedrijven binnen de medische industrie en als zodanig ook betrokken bij projecten in Afrika. Zelf minimaal 1 maal per jaar actief als vrijwilliger ter ondersteuning van bedrijven/instanties in ontwikkelingslanden en mede daardoor doordrongen van de noodzaak van structurele ondersteuning van gezondheidsinstanties in met name de armste landen.