ACHMEA FOUNDATION HEEFT HET BIJ HET JUISTE EIND !


Projectdatum: 10-04-2015
Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind !

Achmea Foundation heeft het bij het juiste eind; “ Opleiden van ziekenhuis medewerkers is van primair belang. ”

“ Het opleiden van het medisch personeel in Muona, Malawi, is van strategisch belang, voor het Trinity Hospital en voor de hele regio. Naast steun in materiële zin geeft Passion for People steun in meer structurele zin door het doen opleiden van docenten verpleegkunde- en verloskunde. ” Zo luidde één van de conclusies op basis waarvan Achmea Foundation tot haar besluit kwam om Passion for People gedurende DRIE jaar te steunen. Passion for People is enorm blij met deze toegezegde steun van Achmea Foundation

Deze maakt de opleiding van docenten verpleeg- en verloskunde voor Trinity College mogelijk. Het doel is dat men na 2 jaar opleiding dermate gekwalificeerd is, dat men daarna eigen mensen kan opleiden. Hiermee wordt het hospitaal enorm ondersteund en zal de situatie in het Trinity Hospital absoluut verbeteren.

In het eerste jaar werden in nauw overleg met het ziekenhuis materialen gekocht om efficiënt scholing te kunnen geven aan eigen verpleeg- en verloskundigen in opleiding. Ook werd gestart met de opleiding oogheelkunde. Tevens dus de opleiding elders tot docent verpleeg-/verloskunde.

In het tweede jaar werd er een clinical officer geselecteerd die extern een prenatale echografiecursus ging volgen met als doel uiteindelijk deze kennis over te brengen op 5 collegae uit het Trinity Hospital. Zo leidt men elkaar op, en leert men van elkaar, wat de betrokkenheid onderling vergroot.

Nadat alle eerder genoemde kandidaten hun opleiding tot docent verpleeg-/verloskunde hebben voltooid, zullen zij met hun diploma op zak natuurlijk worden ingezet als docent op de school van het Trinity Hospital om anderen op te leiden. Ook zal er een arts, die de externe opleiding oogheelkunde heeft gevolgd, twee clinical officers ter plaatse opleiden.

Achmea Foundation helpt mee, middels haar donatie, om dit meerjaren plan te verwezenlijken. Het spreekt voor zich, dat wij u graag middels onze site op de hoogte houden!

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank