KINDERKLINIEK (NUTRITION REHABILITATION UNIT) GEREED EN GEOPEND


Projectdatum: 09-06-2016
Plaats: Infrastructuur

Kinderkliniek (Nutrition Rehabilitation Unit) gereed en geopend

De lang gekoesterde wens om in Muona een kinderkliniek te (laten) bouwen is mede door de vele donaties nu verwezenlijkt; de kliniek werd op 25 november officieel opgeleverd en geopend.

Het gebouw is uiterst praktisch met goede ventilatie en warmtewering.

De kliniek is bedoeld voor de opvang van ondervoede en ernstig zieke kinderen uit een regio die tot de armste ter wereld behoort en die eerder dit jaar ook nog eens getroffen werd door ernstige overstromingen. Daarbij werden oogsten weggespoeld evenals huizen en schooltjes en verdronken velen. Vele anderen verblijven nog in tijdelijke opvang.

De bouw werd gefinancierd door Stichting Passion for People maar werd uitgevoerd door de eveneens Nederlandse Stichting Bouwen (Foundation to Build) met inschakeling van lokale “ bouwvakkers” en werd in recordtijd uitgevoerd. Toch is het gebouw uiterst functioneel, met prima isolatie tegen de hitte en met diverse energiebesparende snufjes.

De opening werd verricht door zuster Christeta van de Zusters der Goddelijke Voorzienigheid (de orde die het ziekenhuis bijna 60 jaar geleden stichtte) en Han Knol, voorzitter van Passion for People.

Voor het dankwoord van zuster Christeta zie : Giften en Donaties – Dankwoord uit Malawi.

Onze plannen om te komen tot een nieuwe behuizing voor de opvang van ondervoede kinderen leken de komende maanden verwezenlijkt te worden; het oude gebouwtje - zie foto - is erg slecht en wij streven ernaar het nieuwe gebouw rond de jaarwisseling gereed te hebben inclusief een grote septic tank, zodat niet meer geloosd wordt op oppervlakte water. De bouw wordt uitgevoerd door de Stichting Bouwen Nederland.

9 oktober 2015: Het dak is dicht, de eerste kozijnen zitten er in en er is begonnen met het stukwerk en voegen aan de buitengevels.

Het meeste stukwerk is gedaan, alleen de hoekjes nog. Het regelwerk voor het plafond zit er ook in, we brengen nu eerst reflecterende folie onder het dak aan om de hitte buiten te houden, de elektricien legt de leidingen op het plafond en dan gaan de plafondplaten er op.

25 oktober 2015: bouw kliniek voor ondervoede kinderen vordert nu snel, Mede dankzij vele gulle gevers.

15 november 2015: De meest recente foto's van de NRU zijn nu toegevoegd. Het gebouw is bijna gereed. We zijn er bijna!

Opening kinderkliniek Malawi 25-11-2015
Op 25 november jl konden wij de kinderkliniek, die werd gebouwd door Foundation to Build in opdracht van Passion for People en werd gefinancierd door onze stichting, officieel openen en het eigendom ervan overdragen aan de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (na de formele oplevering door Foundation to Build).

De kliniek werd gebouwd op het terrein van het Trinity ziekenhuis en biedt plaats aan 30 zieke en ondervoede kinderen uit de wijde omgeving van Muona in het zuiden van Malawi. Hier vonden eerder dit jaar nog zware overstromingen van de Ruo en Shire rivieren plaats, waardoor oogsten en huizen werden vernield en veel mensen verdronken.

De bouw werd mogelijk gemaakt door giften van vele kanten en resulteerde in een gebouw met prima isolatie en energie besparende eigenschappen.

Bij de opening van de kliniek door zuster Christeta van genoemde orde en stichtingsvoorzitter Han Knol konden wij reeds een aanzienlijke hoeveelheid medische zaken (onder andere bloeddrukmeters, thermometers enz) en speelgoed overhandigen. De feestelijke opening zelf ging gepaard met veel gezang en dans en kreten van verbazing over het uiterst functionele gebouw.  

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank