GOEDEREN


Het streven van Passion for People is erop gericht om het ziekenhuis in staat te stellen verantwoorde zorg te bieden aan patiënten uit de grote regio en met name ook aan moeder en kind. Daartoe zijn de juiste hulpmiddelen nodig, zowel apparatuur als verpleegmateriaal.

Er is al veel verwezenlijkt, maar ook nog veel te doen. Het ziekenhuis is oorspronkelijk een missieziekenhuis gesteund door de zusters van de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, maar deze steun is sterk teruggelopen en veel apparatuur dus verouderd of in het geheel niet meer bruikbaar.

Daarom is het geweldig dat Nederlandse ziekenhuizen financieel afgeschreven apparatuur beschikbaar stellen, dat een tweede leven kan krijgen in dit Afrikaanse land. Deze “afgedankte” maar goed werkende apparatuur wordt ontvangen als ware het moderne hulpmiddelen; voorbeelden zijn verlosbedden, echo-apparatuur, couveuses etc.

Toch is nog veel meer nodig om continuïteit en verantwoorde zorg te waarborgen. Daartoe is gebruikte apparatuur altijd zeer welkom maar ook donaties die ons in staat stellen ontbrekende maar noodzakelijke zaken aan te schaffen, die wij bij voorkeur ter plaatse in Malawi aankopen (garantie/instructie/service).

Mocht u ons willen steunen dan informeren wij u graag over apparatuur waaraan behoefte is.

U kunt een HOOP bereiken

Donaties zijn voor stichting “Passion for People” van groot belang! Met uw donatie helpt u als particulier of bedrijf “Passion for People” de projecten te realiseren. Uw vaste bijdrage is van harte welkom! U kunt kiezen “Passion for People” te steunen met een vaste bijdrage per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Word donateur
Indien u geen donateur wilt worden maar wel graag een eenmalige bijdrage wilt doen. Dan kan dat via PayPal.


Daarnaast kunt u ook een gift overmaken naar onze bankrekening via onderstaande gegevens ten name van “Passion for People”.

BAN/SEPA Nummer:
INL80RABO0119042835
BIC Nummer:
IRABONL2U
Banknaam:
IRabobank
Passion for People stuurt de eerste 40 voet-container naar het Trinity Hospital.

Lees meer
Wederom stuurt Passion for People een container naar het Trinity Hospital

Lees meer
Passion for People koopt materialen in Malawi voor het Trinity Hospital

Lees meer