Home > Projecten > GOEDEREN

GOEDEREN

Het streven van Passion for People is erop gericht om het ziekenhuis in staat te stellen verantwoorde zorg te bieden aan patiënten uit de grote regio en met name ook aan moeder en kind. Daartoe zijn de juiste hulpmiddelen nodig, zowel apparatuur als verpleegmateriaal.

Er is al veel verwezenlijkt, maar ook nog veel te doen. Het ziekenhuis is oorspronkelijk een missieziekenhuis gesteund door de zusters van de Congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid uit Münster, maar deze steun is sterk teruggelopen en veel apparatuur dus verouderd of in het geheel niet meer bruikbaar.

Daarom is het geweldig dat Nederlandse ziekenhuizen financieel afgeschreven apparatuur beschikbaar stellen, dat een tweede leven kan krijgen in dit Afrikaanse land. Deze “afgedankte” maar goed werkende apparatuur wordt ontvangen als ware het moderne hulpmiddelen; voorbeelden zijn verlosbedden, echo-apparatuur, couveuses etc.

Toch is nog veel meer nodig om continuïteit en verantwoorde zorg te waarborgen. Daartoe is gebruikte apparatuur altijd zeer welkom maar ook donaties die ons in staat stellen ontbrekende maar noodzakelijke zaken aan te schaffen, die wij bij voorkeur ter plaatse in Malawi aankopen (garantie/instructie/service).

Mocht u ons willen steunen dan informeren wij u graag over apparatuur waaraan behoefte is.

Eerste container

Eerste container

Passion for People stuurt de eerste 40 voet-container naar het Trinity Hospital.

Op 23 juli is het dan zover……

Na een jaar lang 240 tempur-matrassen bewaard te hebben in een kleine loods en na een zoektocht naar prima apparatuur die op de verlanglijst stond van het Trinity Hospital konden we de eerste container inladen!

Tweede container

Tweede container

Wederom stuurt Passion for People een container naar het Trinity Hospital

Wat kan er toch veel in 1 grote container….

Woensdag 7 maart 2012 was het weer zover. Een tweede container werd met vereende krachten volgeladen om richting het zuiden van Malawi te vertrekken.

Aankopen in Malawi

Aankopen in Malawi

Passion for People koopt materialen in Malawi voor het Trinity Hospital

Als er behoefte is aan materialen kijkt Passion for People allereerst of er een mogelijkheid bestaat om deze in Malawi aan te schaffen. Hiermee bevorder je de economie in Malawi en er is een betere follow up voor het betreffende apparaat!